Domovská stránka / Vše o nákupu / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Poštovné a balné

Poštovné a balné v rámci České republiky/CZK - činí: 

Česká pošta - BALÍKOVNA objednávka nad 2 000,-Kč   0 Kč
GLS objednávka nad 2.000 Kč   0 Kč
Česká pošta - BALÍKOVNA   65 Kč
GLS platba on-line    70 Kč
GLS převodem na účet   70 Kč
Česká pošta platba on-line   80 Kč
Česká pošta převodem na účet   80 Kč
GLS dobírka   99 Kč
Česká pošta - balík do ruky - dobírka   120 Kč
VÝMĚNA - Česká pošta - BALÍKOVNA    50 Kč
 * U všech přeprav je možnost platby kartou    
 

Poštovné a balné v rámci Slovenské republiky/€uro - činí:

 GLS Slovensko platba on-line   3,7 €
 GLS Slovensko - platba převodem   3,7 €
 GLS Slovensko - dobírka - objednávka nad 80 €   4,5 €
 GLS Slovensko - dobírka   6,0 €
 VÝMĚNA - GLS SLOVENSKO   6,0 
 Poštovné a balné v rámci ostatních zemí - PL, D, NL, .../€    
 Tyto přepravy jsou naceňovány individuálně s ohledem na váhu a rozměry objednávky    
 

 

Poštovné účtované při VÝMĚNĚ:

Česká republika:         Česká pošta - Balíkovna: 50,- Kč

Slovenská republika:   GLS:                                  6,0 

Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány zpravidla ihned ode dne potvrzení, respektive úhrady. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.
 
Vyřízením objednávky se myslí předání zboží přepravním společnostem. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.
 

Čas a způsob doručení

 • zboží je expedováno každý den
 • objednávky které budou přijaty do 12:00 hodin jsou expedovány tentýž den
 • objednávky přijaté po 12:00 hodině jsou expedovány následující pracovní den
 • doručení v pracovní dny do 24 h od expedice
 

Nebezpečné škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
 

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.
 

Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
 
Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Postup a formuláře ke stažení naleznete zde: Výměna velikosti - vrácení zboží
 

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.
 

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
 • Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
Práva a povinnosti kupujícího
 
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodávajícího
 
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2012.
 • Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
Výhody pro vás
Poštovné od 65 Kč
Doprava nad 2000 Kč zdarma v rámci ČR dle našich obchodních podmínek
Vše je skladem a ihned expedujeme
O značce pitbull west coast
PitBull West Coast je prestižní značka oblečení s nezaměnitelným stylem, která podporuje špičkové sportovce v řadě zemí a je partnerem prestižní evropské MMA ligy KSW, MMAsters League, Babilon a mnoha dalších.
Kamennou prodejnu a expediční sklad e-shopu naleznete na adrese: Brněnská 24, Svitavy 56802
Sleduje nás
O značce pitbull west coast